PHP Operatörler – 2

Blog-Kursad-PHP-2Php yazılı derslerimin ikincisine geçtik.


Öperatörler nedir?

Operatörler, değişkenler veya sabitler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemlerini yapan simgelerdir.

Aritmetik Operatörler

Değişken veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemleri gerçekleyen operatörlerdir. Bunlar Tablo 3.1 de listelenmiştir.

Tablo 3.1 : Aritmetik Operatörler

Operator Açıklama Ornek Anlami
+ toplama x+y x ve y nin toplamı
- cikarma x-y x ve y nin farkı
* carpma x*y x ve y nin çarpımı
/ bolme x/y x ve y nin oranı
% artık bölme x%y x/y den kalan sayı

Bir örnek yaparsak bu operatörler ile ilgili nasıl olur ? 🙂

Toplama , Çıkarma , Çarpma ve Bölme işlemi yapan bir php kodu yazalım ;

<?php //Php etiketleri açıldı.
$k=20; // bir k değişkeni oluşturulup sayısal olarak 20 değeri atandı.
$u=5; // bir u değişkeni oluşturulup sayısal olarak 5 değeri atandı.
$carpma=$k*$u; /* bir carpma değişkeni oluşturup iki var olan değişkenleri operatör sayesinde çarptık.*/
$toplam=$k+$u;/* bir toplam değişkeni oluşturup iki var olan değişkenleri operatör sayesinde topladık.*/
$cikarma=$k-$u; /* bir cikarma değişkeni oluşturup iki var olan değişkenleri operatör sayesinde Çıkardık.*/
$bolme=$k/$u; /* bir bolme değişkeni oluşturup iki var olan değişkenleri operatör sayesinde Böldük.*/
$kalan=$k%$u; /* bir kalan değişkeni oluşturup iki var olan değişkenleri operatör sayesinde kalanını buldurduk.*/
echo"ÇARPIM : $carpma <br>"; // Sonucu ekrana echo komutu ile yazdırdık.
echo"Toplam : $toplam <br>"; // Sonucu ekrana echo komutu ile yazdırdık.
echo"Çıkarma : $cikarma <br>"; // Sonucu ekrana echo komutu ile yazdırdık.
echo"Bölme : $bolme<br>"; // Sonucu ekrana echo komutu ile yazdırdık.
echo"Kalan : $kalan<br>"; // Sonucu ekrana echo komutu ile yazdırdık.
?> // Php etiketleri kapatıldı.