JAVA : Uygulama – KentKart Programı

Ekran Görüntüsü (84)Merhaba Arkadaşlar Bu Dersimizde Uygulama yapacağız aslında Java ile alakalı temel derslerden başlayacaktım ama vaktim olmadı hem sınavlar hem iş güç derken yazı yazmak mucize benim için. ☺

Öncelikle programın arayüzünü görüyorsunuz yan tarafta.
Basit olarak anlatacak olursak;

Belirli kullanıcı bakiyesi var ve bu bakiyeye Yükleme seçeneğinden 5,10,15… gibi belirli miktarda yüklemeler yaptırabileceğiz,
Ardından Kullanıcı kart basınca öğrenci tam seçeneğinden birisini seçip o tür de miktar bakiyeden düşürülecek ve Bakiye textbox una yazdırılacaktır.
Alt kısımda Tablo da ise Durumlar görüntülenecek yani Kullanıcı yükleme yaptı ise kaç tl yükleme yaptı son bakiyesi kaç tl oldu veya kullanıcı kart bastı hangi türden bastığı ve son kalan bakiyesini durum olarak orada görebileceğiz.

İsterseniz kodlara başlamadan önce ekrandaki araçları form ekranımıza yerleştirelim.

Yerleştirdikten sonra butonlara Yükle = “yukle” ismini verelim name değerine Kart Bas Butonuna “kartbas” değerini giriyoruz.

Ardından Yükle butonun özellikerinden Action değerinden “ActionPerformed” özelliğine şu kodları yazıyoruz. Ama yazmadan önce şu kodu herhangi bir yere ekleyelim.
KOD :

DefaultTableModel model;
int ogrenci=2;
int tam =3;
int islem;
String nedir;

Sonra aşağıdaki kodu yazalım yükle butonun özelliğine  şu kodu yazıyoruz:

model=(DefaultTableModel) jTable1.getModel();
int bakiye=Integer.valueOf(txt_bakiye.getText());
int sonbakiye=bakiye+Integer.valueOf(combo_yukle.getSelectedItem().toString());
model.addRow(new Object[]{“Yükleme”,combo_yukle.getSelectedItem(),” “,sonbakiye});
txt_bakiye.setText(String.valueOf(sonbakiye));

Ardından kart bas butonun aynı özelliğine gelip şu kodları yazıyoruz :

 

model=(DefaultTableModel) jTable1.getModel();
int bakiye=Integer.valueOf(txt_bakiye.getText());
if(ogrenci_sec.isSelected())
{
if(bakiye<ogrenci)
{
JOptionPane.showMessageDialog(null,”Bakiye yetersiz aga !”);
}
else{
islem=bakiye-ogrenci;
nedir=”Öğrenci”;
txt_bakiye.setText(String.valueOf(islem));
}

}
else if(tam_sec.isSelected())
{
if(bakiye<tam)
{
JOptionPane.showMessageDialog(null,”Bakiye yetersiz aga !”);
}
else{
islem=bakiye-tam;
nedir=”Tam”;
txt_bakiye.setText(String.valueOf(islem));
}
}
model.addRow(new Object[]{“Kart Basma”,” “,nedir,islem});

Ekran Görüntüsü (85)Artık projemizin son görüntüsüne bakabiliriz bitti kodları lütfen anlayarak yapıştırınız. Mantığı çok kolay.

Diğer uygulamalarda görüşmek üzere… ☺

Kürşad AYDIN
26.03.2017