Asp.NET Veritabanı Notları – 1

Blog-Kursad-ASP[dot]Net-Veritabanı İşlemleri 1Evet arkadaşlar uzun bir zaman süresince yazılar makaleler paylaşamadım özür dilerim. Okulum dolayısıyla size bilgiler kısa özetler ile bilgilendirmeler yapamadım.

Bu makalemde Asp.NET ile Veritabanı işlemlerine başlayacağız teorik olarak anlatım olacak ileri ki zamanlarda görsel eğitimler de gelecektir.

Öncelikle SQL Server da bulunan veritabanımıza nasıl bağlanırız onu görelim;

İlk önce Kütüphanelerimizi üst kısımda çağıralım.

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

Bu aşamadan sonra veritabanımıza sağlıklı bir şekilde bağlanalım aşağıdaki kod sayesinde.

SqlConnection bag = new SqlConnection(“Data Source=Localhost; Initial Catalog=personel; User Id=sa; password=mmyo;”);

//Datasource genelde Localhost olur oraya server adresinizi giriyorsunuz.

//Catalog kısmı veritabanı isminiz oluyor

//Kullanıcı adı ve şifreniz varsa sistemde User Id=kullanıcı adınız

//password=şifreniz

//Şeklinde gerçekleşir.

Aslında hepsini bir örnekle açıklasak güzel olur. Personel veritabanımıza veri ekleme işlemi silme düzenleme arama gibi basit DML sorgularını çalıştıran kodları yazsak daha bilgili olur.

Veritabanına Sitemiz üzerinden veri eklemek için aşağıdaki kod kullanılır.

 SqlConnection bag = new SqlConnection(“Data Source=Localhost; Initial Catalog=personel; User Id=sa; password=mmyo;”);
bag.Open();
SqlCommand co = new SqlCommand();
co.Connection =bag;
String S1, S2, S3;
S1 = TextBox1.Text;
S2 = TextBox2.Text;
S3 = TextBox3.Text;
co.CommandText = “INSERT INTO pervt(pertc,ad,soyad)”
+ “VALUES (\'” + S1 + “\’,\'” + S2 + “\’,\'” + S3 + “\’)”;
co.ExecuteNonQuery();
bag.Close();

Veritabanındaki verileri anasayfamızda listeletmek için ise şu kodu kullanabiliriz.

SqlConnection bag = new SqlConnection(“Data Source=BILLAB01-PC00; Initial Catalog=Hastane; User Id=sa; password=mmyo;”);
bag.Open();
SqlCommand co = new SqlCommand();
co.Connection = bag;
co.CommandText = “Select * from hastaBilg”;
SqlDataAdapter ad = new SqlDataAdapter();
ad.SelectCommand = co;
DataSet ds = new DataSet();
ad.Fill(ds, “a”);
ListBox1.Items.Clear();
foreach (DataTable table in ds.Tables)
foreach (DataRow kyt in table.Rows)
ListBox1.Items.Add(kyt[“hastatc”] + ” ”
+ kyt[“ad”] + ” ” + kyt[“soyad”] + ” ” + kyt[“hastaligi”]);
bag.Close();

Veritabanında sitemiz üzerinden arama(search) yaptırmak için şu kod yardıma koşabilir.

SqlConnection bag = new SqlConnection(“Data Source=BILLAB01-PC00; Initial Catalog=Hastane; User Id=sa; password=mmyo;”);
bag.Open();
SqlCommand co = new SqlCommand();
co.Connection = bag;
String S1;
S1 = TextBox1.Text;
co.CommandText = “Select * from hastaBilg where hastatc=\'” + S1 + “\’ “;
SqlDataAdapter ad = new SqlDataAdapter();
ad.SelectCommand = co;
DataSet ds = new DataSet();
ad.Fill(ds, “a”);
ListBox1.Items.Clear();
foreach (DataTable table in ds.Tables)
foreach (DataRow kyt in table.Rows)
ListBox1.Items.Add(kyt[“hastatc”] + ” ”
+ kyt[“ad”] + ” ” + kyt[“soyad”] + ” ” + kyt[“hastaligi”]);
bag.Close();

Veritabanında sitemiz üzerinden silme yapmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

SqlConnection bag = new SqlConnection(“Data Source=BILLAB01-PC00; Initial Catalog=Hastane; User Id=sa; password=mmyo;”);
bag.Open();
SqlCommand co = new SqlCommand();
co.Connection = bag;
String S1;
S1 = TextBox1.Text;
co.CommandText = “Delete from hastaBilg where hastatc=\'” + S1 + “\’ “;
co.ExecuteNonQuery();

co.CommandText = “Select * from hastaBilg”;
SqlDataAdapter ad = new SqlDataAdapter();
ad.SelectCommand = co;
DataSet ds = new DataSet();
ad.Fill(ds, “a”);
ListBox1.Items.Clear();
foreach (DataTable table in ds.Tables)
foreach (DataRow kyt in table.Rows)
ListBox1.Items.Add(kyt[“hastatc”] + ” ”
+ kyt[“ad”] + ” ” + kyt[“soyad”] + ” ” + kyt[“hastaligi”]);
bag.Close();

Veritabanındaki verileri Sitemiz üzerinden güncellemek için ise aşağıdaki koda bakabiliriz.

SqlConnection bag = new SqlConnection(“Data Source=BILLAB01-PC00; Initial Catalog=Hastane; User Id=sa; password=mmyo;”);
bag.Open();
SqlCommand co = new SqlCommand();
co.Connection = bag;
String S1;
S1 = TextBox1.Text;
co.CommandText = “Update hastaBilg set ad = \'” + TextBox2.Text + “\’  where hastatc=\'” + S1 + “\’ “;
co.ExecuteNonQuery();

co.CommandText = “Select * from hastaBilg”;
SqlDataAdapter ad = new SqlDataAdapter();
ad.SelectCommand = co;
DataSet ds = new DataSet();
ad.Fill(ds, “a”);
ListBox1.Items.Clear();
foreach (DataTable table in ds.Tables)
foreach (DataRow kyt in table.Rows)
ListBox1.Items.Add(kyt[“hastatc”] + ” ”
+ kyt[“ad”] + ” ” + kyt[“soyad”] + ” ” + kyt[“hastaligi”]);
bag.Close();